Kiêng kỵ trong xây dựng của các dân tộc trung Quốc – Phần 4

Cửa gắn liền với nhà, người ta thường nói: nhà cửa là vậy. Cửa rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Việc thiết kế cửa khi xây nhà, mở sân rất được xem trọng. Bởi vậy nó cũng có nhiều... Read More | Share it now!

Kiêng kỵ trong xây dựng của các dân tộc trung Quốc – Phần 3

Ngày xưa có tục kỵ làm nhà vào tháng năm. Theo sách phong tục hông nghĩa “ xây nhà vào tháng năm sẽ bị hói đầu”. Với dân tộc Ngõa, trừ tháng xây nhà này ra, những thời gian khác đều kỵ. Thời... Read More | Share it now!

Kiêng kỵ trong xây dựng của các dân tộc trung Quốc – Phần 2

Mặt tây của nhà Đại Mông Cổ là thương vị cho nên, khi người Mông Cổ dựng lều, trại lớn thì nhất định phải chú ý che chắn ở mặt đông mà không thiết kế ở mặt tây. Với người Mông Cổ nam... Read More | Share it now!