Liệu con người đã thực sự bước đi trên Mặt trăng?

Ngày 21.7.1969, cả thế giới chứng kiến qua truyền hình trực tiếp những bước chân đầu tiên của phi hành gia Neil Amstrong và Buzz Aldrin bước đi trên Mặt trăng. Thật không tưởng tượng nổi. Chính vì... Read More | Share it now!