Bình luận bằng thơ với bạn Nhờ Facebook lưu giữ kỷ niệm TÊN em nghe rất đáng yêu BÙI ngùi ngọt lịm dễ siêu lòng người

Bình luận bằng thơ với bạn
Nhờ Facebook lưu giữ kỷ niệm

TÊN em nghe rất đáng yêu
BÙI ngùi ngọt lịm dễ siêu lòng người
THU mình khiêm tốn nhưng vui
PHONG ba bão táp chẳng vùi được em.
ANH may lắm…mới được quen
NÀO đâu phải dễ được em nhận lời
KẾT thân làm bạn thơ thôi
NHẤT cử phiền toái thồi rồi bái bai…
đúng không Thu Phong Bùi???
Nguyễn Ngọc Thơ : 25/2/2017
??????
XIN CẢM ƠN
AI mà không muốn được yêu
KẾT duyên hạnh phúc được nhiều tình thương
EM đây cũng chỉ người thường
NHẤT là đêm vắng hay vương tơ lòng
XIN đời cho đẹp ước mong
CẢM thương phận gái còn trông bến bờ
ƠN người kết tặng vần thơ
NHIỀU khi trống vắng em chờ bóng ai.
Bùi Thu Phong : 25/2/2017

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *